Menu
 

 

 

NASZA OFERTA

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKOŚĆ

Cenimy sobie jakość, wyróżniamy się bogatym repertuarem, profesjonalnym podejściem, zaangażowaniem, elastycznością i doskonałym wyczuciem publiczności. Oprócz muzyki do tańca, zapewniamy różnego rodzaju zabawy, konkursy i atrakcje, prowadzimy konferansjerkę również w języku angielskim. Mając do dyspozycji tak bogaty wybór repertuaru, wierzymy, że każdy z Państwa będzie usatysfakcjonowany.

MUZYKA

Saksofon tenorowy, na którym po mistrzowsku gra Sebastian, b�?dzie niew�?tpliw�? atrakcj�? dla Pa??stwa go??ci! Nasz repertuar jest stale aktualizowany i poszerzany. Nie mamy sztywno ustalonych bloków muzycznych, staramy si�?, aby ka??dy z nich zawiera?? ró??ne style muzyczne, utwory szybkie, jak i romantyczne ballady. W zale??no??ci od typu imprezy oraz gustów publiczno??ci, spontanicznie dobieramy repertuar tak, aby go??cie w ka??dym wieku dobrze bawili si�? na parkiecie.

TU GRAMY

Najch�?tniej gramy na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego, ale dojedziemy w ka??de miejsce w kraju, je??li zainteresuje Was nasza oferta. Dysponujemy profesjonalnym sprz�?tem nag??o??nieniowym i o??wietleniem scenicznym, zapewniamy w??asny transport.

DLACZEGO MY?

Nie jeste??my przeci�?tnym zespo??em na wesele. Od wielu lat zajmujemy si�? prowadzeniem i opraw�? muzyczn�? imprez okoliczno??ciowych. Do??wiadczenie muzyczne zdobyte w ro??nych miejscach na ??wiecie, pozwala nam zapewni�? Pa??stwa, ??e jeste??my zespo??em zdolnym spe??ni�? ka??de wymagania!

 

 • NASZE VIDEO

   

   

   

   

   

   

 

SZYBKI KONTAKT

 

 +48 531 47 17 67

 

+48 607 43 55 73

 

+48 669 68 85 68

 

     mercedesband@wp.pl

AKTUALNO??CI

Nowe nagrania demo ju?? na naszej playli??cie.

Mi??ego odbioru!

 Powered by: www.cdx.pl