Menu
 

Witamy na naszej stronie!


Mercedes Band to 3 osobowy, charyzmatyczny zespó?? muzyczny gwarantuj?cy niezapomnian? i niepowtarzaln? zabaw? na ka??dej imprezie.
Od lat zajmujemy si? prowadzeniem i opraw? muzyczn? imprez okoliczno??ciowych. Do??wiadczenie muzyczne zdobyte w ró??nych miejscach na ??wiecie pozwala nam zapewni? Pa??stwa, ??e jeste??my zespo??em zdolnym spe??ni? ka??de wymagania!
Nasza grupa to nie tylko zespó?? na wesele, to tak??e doskona??a propozycja dla podkre??lenia wa??nych wydarze?? sportowych, kulturalnych, oraz wszelkich uroczysto??ci oficjalnych i eventów firmowych.
Stawiamy na sprawdzonych artystów, profesjonalizm, a tak??e wysok? jako??? d??wi?ku i o??wietlenia.
Najch?tniej gramy na terenie naszego województwa kujawsko pomorskiego, ale je??li tylko Pa??stwo sobie ??ycz?, dojedziemy do ka??dego miejsca w kraju!
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!

 

SZYBKI KONTAKT

 

 +48 531 47 17 67

 

+48 607 43 55 73

 

+48 669 68 85 68

 

     mercedesband@wp.pl

AKTUALNO??CI

Nowe nagrania demo ju?? na naszej playli??cie.

Mi??ego odbioru!

 Powered by: www.cdx.pl